Ny rapport: Hög forskningsaktivitet inom barncancer trots pandemin

Sidan publicerades 15 juni 2022

RCC i samverkan publicerar nu en rapport om aktiviteten inom klinisk barncancerforskning under coronapandemin 2020 jämfört med 2019. Rapporten baseras på en enkätbaserad studie från RCC Mellansverige och visar bland annat att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019.

klinisk-forskning_580.jpg

I Sverige insjuknar mellan 350 och 400 barn i cancer varje år. Behandling i form av kirurgi eller strålbehandling utförs alltid på något av universitetssjukhusens barncancercentrum. Detsamma gäller behandling med cancerläkemedel även om vissa underhållsbehandlingar med exempelvis cytostatika kan utföras i hemregionen efter den inledande fasen.

Behandlingen styrs alltid av nationella eller internationella behandlingsprotokoll vilket garanterar en likvärdig behandling oavsett var i landet den sker.

– I de allra flesta fall ges behandlingen inom ramen för kliniska barncancerstudier vilket bland annat beror på den snabba utvecklingen av molekylärt designade precisionsläkemedel, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige och den som lett arbetet med rapporten.

Rapporten bygger på en enkätstudie där Sveriges sex sjukvårdsregionala barncancercentrum fick svara på frågor om hur coronapandemin påverkat deras kliniska forskningsaktivitet.

– Sammanfattningsvis visar rapporten att den kliniska forskningsaktiviteten inom svensk barncancervård är hög. Antalet patienter som inkluderas i kliniska studier är högre än antalet barn som insjuknar i cancer varje år, säger Johan Ahlgren.

Antalet aktiva studier oförändrat under pandemin

Det är dock oklart om coronapandemin bidrog till en nedgång av antalet nyinsjuknade i barncancer under 2020 på ett sätt som motsvarar tidigare rapporterad nedgång av nyinsjuknande i cancer (Statistik om uppskjuten cancervård). Däremot visar rapporten att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019 och att antalet barncancerpatienter som togs in i kliniska studier ökade något, från 473 barn 2019 till 483 under 2020.

Johan Ahlgren menar att den bild som framkommer av svensk barncancervård under pandemins första år är klart tillfredställande.

– Rapporten visar att den avancerade forskningsbaserade barncancervården fungerade bra under coronapandemins första år, trots negativa effekter på stora delar av sjukvården i övrigt.

Ta del av rapporten här:
Coronapandemins påverkan på kliniska barncancerstudier 2019-2020 (pdf, nytt fönster)