Nu lanseras nya Min vårdplan lungcancer

Sidan publicerades 30 juni 2022

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan lungcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

Min vårdplan lungcancer är framtagen av den nationella arbetsgruppen för patientinformation till Min vårdplan lungcancer. Ordförande i arbetsgruppen är Marie Svensson, specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad på Karolinska Universitetssjukhuset och processledare för lungcancer vid RCC Stockholm Gotland.

– Det bästa med Min vårdplan är att patienten kan få en evidensbaserad, likvärdig information var än i Sverige man får sin behandling eller gör sin utredning, säger Marie Svensson.

Individanpassad information

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården.

Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Huvud- och halscancer – juli 2022
  • Skelett- och mjukdelssarkom – augusti 2022
  • Akut lymfatisk leukemi (barn) – september 2022
  • Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022
  • Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
  • Myelom – oktober 2022
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande finns här:

Min vårdplan cancer
Min vårdplan lungcancer