Nu lanseras Min vårdplan för fler diagnoser

Sidan publicerades 15 juni 2022

Under kommande månader lanserar RCC nationell Min vårdplan för inte mindre än sex cancerdiagnoser. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Min vårdplan cancer syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för patienten genom hela vårdprocessen. Min vårdplan är ett verktyg och ett arbetssätt som vården använder för att ge patienten individanpassad information och möjlighet att delta i planering av sin egen vård och rehabilitering. Innehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig.

Nationell Min vårdplan avlastar cancervårdens verksamheter, eftersom de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen, och den vårdprofession som använder materialet kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter med cancer.

Nationella Min vårdplan på gång att publiceras

  • Bröstcancer – (reviderad version) juni 2022 
  • Lungcancer – juni 2022 
  • Huvud- och halscancer – juli 2022 
  • Skelett- och mjukdelssarkom – augusti 2022 
  • Akut lymfatisk leukemi (barn) – september 2022 
  • Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022 
  • Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022 
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022 
  • Myelom – oktober 2022 
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande finns på cancercentrum.se

Min vårdplan som kunskapsstöd

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177

Katja Vuollet och Anna Wännman