Nu lanseras nya Min vårdplan huvud- och halscancer

Sidan publicerades 7 juli 2022

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan huvud- och halscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

—Det känns helt fantastiskt att Min vårdplan för huvud- och halscancer nu är i mål. Som patient- och närstående företrädare upplever jag att det kommer bli tryggt, värdefullt och ett bra stöd för patienter och närstående. Informationen kommer att vara likartad oberoende vilket sjukhus man vårdas på. Positivt är också att informationen kommer att följa med patienten i olika faser under behandlingen och mellan vårdgivare. Det är också bra att Min vårdplan finns på 1177 men även med möjlighet att ladda ner och skriva ut på papper om så önskas. På detta sätt kan patienter och anhöriga hemma i lugn och ro gå in på vårdplanen och vara förberedd inför nästa möte med vården. Det blir spännande att följa utvecklingen av Min vårdplan när den nu ska börja användas på riktigt, säger Gun Olsson patient- och närståendeföreträdare i arbetsgruppen för Nationell Min vårdplan huvud- och halscancer.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Skelett- och mjukdelssarkom – augusti 2022
  • Akut lymfatisk leukemi (barn) – september 2022
  • Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022
  • Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
  • Myelom – oktober 2022
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan huvud- och halscancer