Uppdaterat nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi

Sidan publicerades 25 januari 2022

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan januari 2022.

En revidering har gjorts i främst kapitel 11.3.2 Medikamentell onkologisk primärbehandling vid stadium II-IV, samt några smärre justeringar i andra kapitel där de viktigaste nyheterna är:

  • Tydligare definition av lågrisk och högriskgrupp vid avancerad äggstockscancer.
  • Förutom som tidigare BRCA-screening rekommenderas nu även HRD-test av tumören vid diagnos.
  • Rekommendationerna avseende behandling med PARP-hämmare och angiogeneshämmare har uppdaterats.
  • Nytt eget avsnitt om omvårdnad vid behandling med PARP-hämmare.

Vårdprogramgruppen tackar alla som inkommit med synpunkter och kommentarer under remissrundan.

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi