Nytt standardiserat vårdförlopp och uppdaterat nationellt vårdprogram MPN

Sidan publicerades 17 januari 2022

RCC samverkan har fastställt ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Det nationella vårdprogrammet för MPN har genomgått en mindre uppdatering.

I början av 2021 fastställdes ett nytt nationellt vårdprogram för MPN. Arbetsgruppen för vårdprogrammet har lyft behovet av ett SVF för de två diagnoserna, Polycytemia vera (PV) och Essentiell trombocytemi (ET). Syftet är att underlätta utredning av högt hemoglobin/hematokrit och trombocytos, samt att tidigt kunna identifiera patienter i behov av snabb handläggning på grund av den ökade risken för hjärt-kärlkomplikationer vid dessa diagnoser.

Nationellt vårdprogram och SVF för MPN, Kunskapsbanken