Remissrunda med förlängd svarstid

Sidan publicerades 25 januari 2022

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrunda 15 februari. Svarstiden förlängs från 2 till 3 månader. Svarsdatum blir därmed 16 maj.

Många regioner har ansträngd situation på grund av pandemin och många utvecklingsarbeten sätts på paus. Därför förlängs kommande remissrundas svarstid från 2 till 3 månader. Nästa ordinarie remissrunda infaller 15 april och är inte i dagsläget planerad att förlängas.

Vårdprogram och SVF på remiss

Min vårdplan på remiss