Årsrapport – Patienternas upplevelse av vård vid huvud- och halscancer

Sidan publicerades 25 januari 2022

Rapporten är nationell och innehåller resultaten från PREM-enkäten (Patient Reported Experience Measures) som skickats ut under 2020.

För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med huvud- och halscancervården har en nationell undersökning genomförts, som del i det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer. En enkät skickas ut 4 månader efter diagnos till patienter med ny huvud-halscancer, då har de flesta hunnit avsluta sin behandling.Eva Hammerlid

Den senaste enkäten skickades ut till 1286 patienter och 871 valde att besvara enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 %. 

– De flesta patienterna är över lag nöjda med huvud- och halscancervården även om det finns områden som kan förbättras. Resultaten kommer nu att analyseras per regionen så att varje region kan identifiera sina behov av förbättringsarbete, säger Eva Hammerlid, ÖNH-läkare och registerhållare för svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer, SweHNCR.

PREM-rapport MDK-år 2020 (pdf, nytt fönster)