Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Sidan publicerades 27 januari 2022

Varje barncancercenter i Sverige har numera en apotekare anställd. Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnavdelning 3 vid Norrlands universitetssjukhus, där barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar utreds och behandlas. Anställningen är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.

Förutom att vara expert på läkemedelsområdet arbetar Sofie mycket med rutiner, arbetssätt och kvalitetsfrågor. Hon beskriver ofta olika processer inom vården som hon själv inte arbetar i.

Från Göteborg till Umeå

Sofie Holmgren, apotekare

Sofie Holmgren utbildade sig till apotekare i Göteborg och flyttade 2011 till Umeå för att arbeta med läkemedelsförsörjning och läkemedelsservice inom sjukvården.

Efter föräldraledighet 2017 var det dags för nytt arbete på Kliniskt forskningscentrum (KFC), där hon fortfarande har en tjänst på 50 procent.

Eftersom Sofie har goda kunskaper och förstår flödet inom klinisk forskning, är det naturligt för henne att arbeta med läkemedelsstudier även på barnavdelning 3. En av de stora studier som Sofie är med och stöttar heter ALL Together, där barn med akut lymfatisk leukemi ingår.

– Det är verkligen roligt att arbeta så verksamhetsnära inom en studie och se slutanvändaren av ett läkemedel, säger hon.

Frans NilssonFrans Nilsson som är medicinsk chef och överläkare på Barn 3, berättar att syftet med att anställa en apotekare var från början att stärka alla delar i den kliniska läkemedelshanteringen, allt från rutiner runt cytostatikahantering till hjälp med multimedicinering hos komplicerade patienter.

– Det vi har upptäckt är att vi tillförde en kompetens till arbetsgruppen som vi länge har saknat och i ökande utsträckning ju mer komplex den barnonkologiska verksamheten blir, säger Frans Nilsson.

Naturlig del av barnonkologin

Apotekarprofessionen har snabbt blivit en naturlig och oundgänglig del av barnonkologin i norra sjukvårdsregionen. Någon tydlig arbetsbeskrivning finns emellertid inte. Sofie fungerar som en allt-i-allo på läkemedelsområdet; hon svarar gärna på frågor och agerar bollplank.

– Jag tycker det är bra att man initialt inte låste fast sig vid en arbetsbeskrivning, utan verkligen utgått från vad jag kan bidra med, säger Sofie Holmgren.

2019 gick Sofie en projektledarutbildning och hon har arbetat i projekt på många olika sätt, vilket har gjort att hon har fått en central roll i alla de projekt som kliniken driver inom den statliga barncancersatsningen.

Sofie arbetar inte ofta nära patienten men kan ibland avlasta sjuksköterskan genom att dela medicin. Hon har lärt sig att ställa i ordning orala läkemedel och det är meningen att hon ska stå i läkemedelsrummet en timme per dag.

Sofie tycker allt är roligt och älskar att lära sig nya saker.

– Där behov uppstår lär jag mig gärna och försöker hittar vägar för att hjälpa till. Jag tänker att det är i kvalitetsarbetet runt läkemedel och kliniska studier som det är enkelt för mig att ta en egen roll, säger Sofie Holmgren.

2021 – ett märkligt år

Sofie Holmgren i mask

Eftersom Sofie arbetar 50 procent på Barn 3 och det har varit ett märkligt år med många restriktioner, ser hon 2021 som en introduktion. Sofie har sett barncancervården enbart under pandemin, som i början av förra året medförde färre patienter och besök. Det gav henne dock möjlighet att utan stress lära känna avdelningen och se vad hon kunde bidra med.

Sofie tycker att det ger en enorm styrka och är berikande att arbeta tvärprofessionellt som de gör inom barnonkologin.

– Hela teamet kring patienten är viktigt och de olika professionerna kompletterar varandra. Jag har mycket att lära av kollegor som jobbat länge och verksamhetsnära, säger Sofie Holmgren.

Läs om fler sjukvårdsregionala förbättringsarbeten inom barncancerområdet