Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet

Sidan publicerades 11 februari 2022

Många patienter behandlas för sin cancersjukdom under en lång tid, vilket innebär att mängden text i patientens journal ofta blir omfattande. En ny vetenskaplig studie visar att det går snabbare för vårdprofessionen att hitta korrekt klinisk information i en Individuell patientöversikt (IPÖ) än i journalen.

Studien genomfördes på tre sjukhus i Sverige där två av de vanligaste journalsystemen, Melior och Cosmic, används och involverade såväl läkare som sjuksköterskor. Syftet var att mäta tiden det tog att hitta relevant patientinformation i IPÖ jämfört med elektroniska journaler.

I studien mättes tiden det tog för deltagarna att svara på ett antal utvalda frågor med klinisk relevans för åtta patienter. Med en randomiserad design kunde tiden för varje frågeformulär jämföras mellan patientöversikten och de elektroniska journalerna Melior och Cosmic. De statistiska analyserna visade att det tog åtta minuter att svara på frågorna utifrån IPÖ och 25 respektive 21 minuter utifrån Melior och Cosmic.

Charlotte Alverbratt– Initialt blev vi förvånade över att tidsvinsterna var så stora, men en del av förklaringen ligger i hur vi normalt dokumenterar i journalsystemen. Information upprepas vid många tillfällen, och skrivs ofta i löpande text vilket bidrar till att det blir svårare att få en överblick. I patientöversikten är data strukturerad och visualiseras grafiskt i översiktsvyn i systemet vilket gör att informationen blir lätt att hitta, säger Charlotte Alverbratt som lett studien.

Användarvänligt system

I studien fick deltagarna också bedöma användarvänligheten i systemet. Samtliga deltagare, oberoende av profession och tidigare erfarenhet av systemet, skattade användbarheten mycket högt. Genomsnittet för alla yrkeskategorier låg på över 85 poäng av 100 möjliga vilket innebär klassningen ”excellent” enligt den standard som användes (system usability scale).

Systemet som användes i studien, Patientöversikt Prostatacancer (PPC) är pilotversionen av IPÖ prostatacancer, och är utvecklat utifrån de behov som vårdprofession och patienter identifierat.

– Att deltagarna bedömer systemet vara användarvänligt trots att många hade liten erfarenhet av att arbeta i IPÖ tyder på att IPÖ är lätt att lära sig och genom den grafiska översikten är det intuitivt. Det är byggt av professionen som identifierat ett behov av arbetsflöde vilket här visas leda till att användarna snabbt hittar den information de söker på ett enda ställe, utan att behöva leta runt, vilket ofta är fallet i journalerna, säger Charlotte Alverbratt.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln:

Time difference in retrieving clinical information in Patient-overview Prostate Cancer compared to electronic health records, Scandinavian Journal of Urology

Läs mer om IPÖ:

Individuell patientöversikt (IPÖ)

IPÖ prostatacancer

Foto: Anders Hansson/Ducksoup Media.