Nominera Årets kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 22 februari 2022

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans roll och funktion inom cancervården kommer varje Regionalt cancercentrum att utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen kommer att delas ut digitalt den 18 maj 2022, vid Regionala cancercentrums nationella konferens.

Sista dag att nominera är den 1 april och den/de som får utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska blir personligen kontaktad senast den senast den 13 april.

Nominera Årets kontaktsjuksköterska 2022

Nomineringar kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Nomineringen kan gälla en enskild kontaktsjuksköterska, ett par eller ett team av kontaktsjuksköterskor som tillsammans drivit utvecklingsarbete inom samma verksamhet.

I nomineringen ska det tydligt framgå på vilket sätt den/de nominerade har utvecklat rollen och uppdraget som kontaktsjuksköterska inom verksamheten.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam med ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Mer om kontaktsjuksköterskans uppdrag