Uppdaterat vårdprogram för livmoderkroppscancer

Sidan publicerades 22 december 2022

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan 2022-12-13. Uppdateringarna har gjorts i samråd med NAC (Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel).

Kategorisering av tumören

Rutinmässig analys med immunohistokemi för MMR (mish match repair)-proteinerna MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2 rekommenderas vid primärinsjuknande i endometriecancer. Detta har tidigare endast rekommenderats för kvinnor ≤ 50 år.

Den nya rekommendationen har tillkommit av två anledningar; Dels ökar det möjligheten att hitta patienter med ärftlig cancer (Lynch syndrom), dels som behandlingsprediktiv faktor vid återfall.

Behandling av återfall

PD-1 hämmarbehandling (i första hand dostarlimab) rekommenderas vid första eller senare återfall av endometriecancer där tumören är dMMR (defekt MMR) /MSI-H (mikrosatellitinstabilitet). Det ska inte finnas kurativ behandling och patienten ska ha erhållit platinuminnehållande behandling adjuvant eller vid spridd sjukdom.

Övriga kapitel

Endast mindre justeringar under kapitel ärftlighet. Under kapitel ”Omvårdnad” hänvisas till stöddokument på cancercentrum.se

Referenser

Referenserna är genomgångna och uppdaterade.

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer