Föreläsningsserie: Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

Sidan publicerades 13 december 2022

Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har tagit fram en serie med nio studioproducerade föreläsningar. Innehållet handlar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer.

Föreläsningarna vänder sig till vårdpersonal som träffar patienter som genomgått behandling för cancer i lilla bäckenet. De spelades in i samband med ett heldagsseminarium den 14 oktober 2022. Bland föreläsarna finns urolog, gynekolog, anestesiolog, uroterapeuter och fysioterapeuter. Materialet har sedan textats och samlats på en utbildningssida anpassad för dator, läsplatta och mobil.

Föreläsningar

Genomgång av vanliga urinvägsbesvär som kan komma efter cancern och hur de kan behandlas, Lotta Renström Koskela, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Bäckenbottenträning före och efter cancerbehandling, Helena Hallencreutz Grape, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset

Praktiska råd, blåsträning, tömningsregim och hjälpmedel, Johanna Sjögren, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus

Vad är PTNS och när hjälper det?, Helena Hallencreutz Grape, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset

Instillationsbehandling vid strålystit – evidens och praktiska erfarenheter,  Lars Hjertzell, uroterapeut, bitr. universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

HBO för sena strålskador i bäckenregionen, Anders Kjellström, medicinskt ledningsansvarig Hyperbar medicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

Gynekologisk påverkan av rektalcancer, Maria Andrada Hamer, gynekolog Skånes Universitetssjukhus

”Headache in the pelvis”, Johanna Sjögren, uroterapeut, specialistfysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus

Vad gör man när inget hjälper, Lotta Renström Koskela, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset.

Till webbutbildningen

Kontakt

Lillemor Nygren, uroonkolog, projektledare bäckencancerrehab, RCC Stockholm Gotland
lillemor.nygren@capiostgoran.se