Europeiska rådet har uppdaterat rekommendationerna om cancerscreening

Sidan publicerades 15 december 2022

Den nionde december publicerades nya förslag om rekommendationer av cancerscreening. I den tidigare versionen från 2003 inkluderas bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektalcancer. Nu breddas rekommendationerna och inkluderar även lungcancer, prostatacancer och magcancer

I det nya rekommendationerna som föreslås ska EU-länderna bland annat undersöka genomförbarheten och möjligheterna att i framtiden screena lungcancer med lågdos dartortomografi samt utvärdera genomförbarheten och effektiviteten av organiserade program för prostatacancertestning. 

Medlemsländerna rekommenderas att utvärdera effektiviteten och möjligheterna till utökade screeningprogram. Sverige har redan kommit en bra bit på vägen gällande screening för samtliga diagnoser där det finns nationella rekommendationer.

Elin Ljungqvist

– Under 2022 har alla regioner startat upp med screening av tjock-och ändtarmscancer, vilket har varit en milstolpe. När det gäller organiserad prostatacancertestning pågår ett intensivt arbeta att införa projekt i ett flertal regioner och under 2023 kommer majoriteten av regionerna ha startat projekt kring organiserad prostatacancertestning.

– Parallelt med detta pågår pilotstudier inom lungcancerscreening som förväntas ge mer underlag till hur en framtida screening inom lungcancerscreening skulle kunna se ut, säger Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare. 

Foto: Anna Nilsson