Nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom lanseras

Sidan publicerades 26 augusti 2022

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

En nationell Min vårdplan ger möjlighet till fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan gör att patienten lättare kan vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare

Emma Granlund Hjelm- Arbetsgruppen har varit väldigt engagerad och det har varit ett roligt och givande arbete att ta fram informationen. Skelett- och mjukdelssarkom är en sällsynt grupp tumörer. Det kan därför vara svårt som patient att hitta information om dessa diagnoser. I och med det här arbetet finns det nu möjlighet för sarkompatienter i hela Sverige att få skriftlig information om just deras sjukdom och behandling, vilket känns väldigt roligt, säger Emma Granlund Hjelm, ordförande i nationella arbetsgruppen för MVP skelett- och mjukdelssarkom.

- En digital Min vårdplan underlättar för kontaktsjuksköterskan att ge patienten individanpassad information, vilket är viktigt. Meddelandefunktionen är bra och om patienten överlämnas eller flyttar geografiskt i landet blir det enklare med MVP, säger Christian Wessen, patient- och närståendeföreträdare i arbetsgruppen.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Akut lymfatisk leukemi (barn) – september 2022
  • Livmoderhals- och vaginalcancer – september 2022
  • Äggstockscancer – (reviderad version) september 2022
  • Utredning av misstänkt cancer (CUP + AOS) – oktober 2022
  • Myelom – oktober 2022
  • Bukspottkörtelcancer – januari 2023

Mer information om Min vårdplan och stödmaterial för införande

Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom