Nu öppnas populär teamutbildning om patienters delaktighet upp nationellt

Sidan publicerades 6 april 2022

Efterfrågan på kursen Patienters delaktighet i cancervården har varit stor under de år som den erbjudits till medarbetare inom cancervården i Region Stockholm och Region Gotland. Den erbjuds sedan hösten 2021 i digitalt format, men nu öppnas den upp för arbetsgrupper inom cancervården i hela Sverige.

Utbildningen Patienters delaktighet i cancervården syftar till att öka kompetensen hos vårdteam för att stärka patienters förmåga att vara delaktiga i sin egenvård och skapa en jämlik cancervård.
- Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma – antingen i den öppna eller slutna cancervården – att tillsammans i arbetsgruppen och över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet, säger Therese Scott Duncan, kursledare och processledare egenvård på RCC Stockholm Gotland.
Innehållet ger både diskussionsmöjligheter utifrån patientfall och teoretisk orientering med filmade föreläsningar utifrån aktuell forskning inom olika teman.
- Kursupplägget består av tre delar som innebär att deltagarna tar del av vissa delar individuellt, och andra delar tillsammans i grupp. Som avslutning ger vi kursledare gruppen konkret handledning och stöd att komma vidare i sitt arbete, säger Lena Engqvist Boman, kursledare och processledare lärande på RCC Stockholm Gotland.

Anmälan Patienters delaktighet i cancervården