Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Sidan publicerades 13 april 2022

Nu är det nationellt vårdprogram för njurcancer uppdaterat med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller av återfall

Revideringen fastställdes av RCC i Samverkan den 5 april 2022.

Sedan föregående uppdatering av vårdprogrammet har tre nya läkemedelskombinationer för behandling av avancerad/ metastaserad njurcancer i första linjen blivit godkända för förskrivning i Sverige. Revideringen innehåller nya behandlingsrekommendationer.

Nationellt vårdprogram njurcancer, Kunskapsbanken