Uppdaterat SVF för tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 28 april 2022

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 26 april.

I den nya SVF-versionen har vårdprogramgruppen förtydligat ett antal formuleringar. Huvudsakligen två förändringar har gjorts i själva vårdförloppet:

  • Ändrade avföringsvanor i mer än fyra veckor hos patienter som är över 40 år, är återigen ett kriterium för välgrundad misstanke, om det föreligger i kombination med positivt FHb (blod i avföringen).
  • Tiden från behandlingsbeslut till behandlingsstart har förlängts med sju dagar, till 21 dagar. Detta möjliggör prehabiliteringsåtgärder.

Regionerna har nu i uppdrag att ställa om till de nya skrivningarna, exempelvis uppdatera remissmallar och regionala dokument. Den nya ledtiden kommer att användas som mätpunkt i RCC:s statistik från halvårsskiftet.

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Om diagnosen

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 4 700 personer av tjocktarmscancer och omkring 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 73 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.