Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Sidan publicerades 19 april 2022

Idag går två nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två diagnoser.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Vårdprogram på remiss

Min vårdplan på remiss

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram njurcancer
  • Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention
  • Standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nya dokument

  • Patientinformation till Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer
  • Patientinformation till Min vårdplan utredning av misstänkt cancer – Cancer utan känd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstöd publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.