Regionala cancercentrum växlar upp för ett rökfritt Sverige 2025

Sidan publicerades 28 april 2022

Rökning ökar risken för ett stort antal cancerformer, bland annat i lungorna, huvud- halsområdet, tjock- och ändtarmen och urinblåsan. Varje år orsakar rökning 6 000 cancerfall i Sverige. En stor del av det offentliga Sverige har ställt sig bakom Tobacco Endgames vision om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025. Nu lyfter Regionala cancercentrum, RCC, förslag på insatser för att ytterligare betona vikten av tydliga satsningar för att minska rökningen i befolkningen.

Andelen dagligrökare i Sverige har minskat, bland annat tack vare ett långsiktigt och offensivt folkhälsoarbete på flera nivåer där reglering varit avgörande.  Ett exempel är utökat rökförbud som infördes 2019 och som bl a innefattar idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Det framgångsrika arbetet har dock inte kommit alla befolkningsgrupper till del i samma utsträckning.

- Rökning är en klassfråga och olika insatser träffar olika grupper. Samhällsövergripande insatser är viktiga, och vi vill med ökat fokus lyfta att det finns fler politiska verktyg som kan bidra till att ytterligare minska rökningen. Men insatserna måste kompletteras med riktade insatser för att nå till exempel utrikesfödda och personer med psykisk ohälsa där rökning fortfarande är mer utbrett. Genom att kombinera olika insatser kan vi bidra till att minska hälsoklyftorna, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare.

RCC anser att följande punkter för tobakskontroll behövs för att nå Tobacco endgames mål:

  • Sverige bör införa exponeringsförbud på försäljningsställen
  • Sverige bör ha en långsiktig och ambitiös plan för regelbunden höjning av tobaksskatten
  • fler typer av tobaks- och nikotinprodukter bör omfattas av lagar, regler och strategier som idag enbart omfattar traditionella tobaksprodukter
  • subventioner av nikotinläkemedel bör införas
  • neutrala förpackningar för tobaksprodukter bör införas i Sverige
  • lagen om tobak och liknande produkter bör omfatta tobaksfri skoltid.

- Om den dagliga rökningen hos befolkningen i Sverige ska minska från sex till under fem procent 2025 behöver vi gemensamt växla upp och göra fler insatser.Vi är övertygade om att detta kan göra skillnad för folkhälsan, minska antalet cancerfall och förlänga liv och ge ökad livskvalitet, säger Hans Hägglund.

Positionspapper för ett Rökfritt Sverige (pdf, nytt fönster)