Ny rapport: Cancervårdens kliniska forskningsenheter klarade pandemin bra

Sidan publicerades 13 april 2022

En nationell rapport som RCC Mellansverige i samarbete med arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige (CiS) tagit fram visar att cancervårdens forskningsenheter klarat coronapandemin på ett bra sätt. Under andra kvartalet 2020 noterades en minskning i antal inkluderade patienter i kliniska cancerstudier med 22 % jämfört med samma period 2019. Men sett till hela 2020 inkluderades i stort sett lika många patienter som under 2019.

– En orsak till att effekterna av pandemin inte blev värre kan vara att den kliniska prövningsverksamheten lyckades med att anpassa sig till den nya situationen genom att uppföljningar och vissa patientbesök kunde ske digitalt, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige och en av rapportens författare.

Minskning under pandemins första fas

Rapporten visar att antalet patienter som togs in i kliniska studier under helåret 2020 jämfört med 2019 var i stort sett oförändrat. Antalet personer som inkluderades 2020 var 3 839 jämfört med 3 854 under 2019. Dessa siffror utesluter dock inte att pandemin kan ha hindrat ett antal patienter från att delta i kliniska studier.

– Denna farhåga grundas främst på att antalet inkluderade patienter under andra kvartalet 2020, pandemins första fas, var 22 % lägre än motsvarande period 2019. Det är en minskning från 827 till 642 patienter. En delförklaring till denna nedgång kan vara den minskade diagnostiken av cancer under den perioden. En annan förklaring kan vara att läkare bedömde att deltagande i studier medförde ökade risker för vissa patienter att drabbas av covid-19, säger Johan Ahlgren.

Fler öppna studier – trots pandemin

Rapporten visar även att antalet patienter som testades för eventuellt deltagande i kliniska cancerstudier minskade med 16 % under andra kvartalet 2020. Däremot kunde forskningsenheterna, trots pandemin, ha fler studier öppna under 2020 jämfört med 2019.

– Ser vi till antalet studier som var öppna för inklusion, samt antalet inkluderade patienter under helåret 2020 jämfört med 2019, kan vi konstatera att svensk klinisk cancerforskning klarade sitt uppdrag väl under det första pandemiåret. Rapporten tyder dock på att ett antal patienter inte kunde tas in i kliniska studier under pandemins första fas, avslutar Johan Ahlgren.

Ta del av rapporten här:
Coronapandemins påverkan på kliniska cancerstudier (pdf, nytt fönster)