Viktiga insatser 2021 för utveckling inom barncancer

Sidan publicerades 12 april 2022

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visade rapporten ”Utvecklingsområden för barncancer årsrapport 2021” som RCC nyligen lämnades till Socialdepartementet.

I rapporten redovisas det nationella och det sjukvårdsregionala arbetet som  genomförts under 2021. Arbetet med utveckling av barncancer genomförs inom ramen för överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021”, och utgår från analys och förslag till fortsatt arbete som gjordes 2019.

Årsrapporten visar att många insatser kunnat genomföras trots läget med pandemin. Bland annat har den nationella arbetsgruppen för barncancer tagit fram en basstandard för uppföljningsmottagningar med patienter under 18 år, liksom basstandard för uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer. 

- Under 2021 kunde vi genomföra en rad viktiga insatser för att utveckla och förbättra kvaliteten i vården och för att öka samordning mellan regioner. Bland annat utreddes möjligheten till digital patientöversikt kopplad till patientjournal, Min vårdplan och barncancerregistret, säger Karin Mellgren, ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancer. Vi har även genomfört en genomlysning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom barncancervården.

VIdare har det gjorts insatser för ökad samordning mellan barn och vuxenvård och för uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling. Just nu pågår en inventering av vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga insatser i enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder.

Rapport: Utvecklingsområden inom barncancer, Årsrapport 2021 (pdf, nytt fönster)