Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att se sin IPÖ via 1177.se

Sidan publicerades 11 april 2022

Förra veckan lanserades funktionen IPÖ patientvy för samtliga åtta cancerdiagnoser som har IPÖ (Individuell patientöversikt). Det innebär att patienter kan ges tillgång till sin IPÖ via 1177 e-tjänster. IPÖ patientvy ger patienten en översiktsbild av dennes cancersjukdom och behandlingsförlopp och är ett komplement till patientjournalen.

Patient och närstående tittar på IPÖ på en skärm
En patient och dennes närstående sitter hemma och tittar på IPÖ på datorn. Foto: RCC.

– Det här är ett stort och viktigt steg i arbetet med IPÖ. IPÖ som kunskapsstöd blir bättre och bättre och patientens möjlighet att kunna se sin IPÖ har hela tiden varit ett av målen i vårt arbete, säger Maria Sörby, projektledare för IPÖ.

Vad innebär IPÖ patientvy för patienten?

IPÖ visualiserar patientens sjukdoms- och behandlingshistorik på ett överskådligt sätt vilket kan stödja och stärka kommunikationen mellan vårdprofession och patient. Genom funktionen IPÖ patientvy kan patienten nå sin IPÖ via 1177 e-tjänster, vilket ger patienten möjlighet till ökad delaktighet i sin behandling, och det blir lättare att dela information med närstående.

Vad innebär IPÖ patientvy för vårdgivaren?

Genom IPÖ patientvy kan vårdgivaren, om patienten vill, ge patienten möjlighet att se sin IPÖ hemifrån via 1177.se. Patienten ser då informationen i den så kallade patientvyn, den visualiserade översikten, i IPÖ. Det är vårdgivaren som väljer vad som ska registreras i IPÖ, och därmed även vad patienten kan se i patientvyn. Precis som tidigare kan vårdgivaren vid patientmöten visa och förklara IPÖ för patienten, vilket är rekommenderat att göra innan man ger patienten tillgång till IPÖ patientvy.

En förutsättning för att använda IPÖ i patientmötet är att vårdgivaren känner sig trygg med IPÖ som system. Vårdgivaren behöver kunna bemöta patientens frågor och förklara det som visas i översikten och det som står i tooltips/hjälptexter.

Utveckling och testning

IPÖ patientvy utvecklades inom ramen för IPÖ-projektet mellan åren 2018–2021 och har under hösten 2021 pilottestats i klinisk verksamhet.

– Pilotprojektet har bedrivits i nära samarbete med vårdgivare och patienter, för att funktionen ska bli så bra som möjligt, säger Sara Friedrich, diagnoskoordinator för IPÖ, som lett projektet tillsammans med Viktoria Henell, också diagnoskoordinator.

Pilottestningen innebar att vårdprofession lämnade ut framtagen patientinformation till patienten, gick igenom IPÖ med patienten i vårdmötet samt skickade ut IPÖ patientvy till patienten via 1177 e-tjänster. Pilotprojektet utvärderades av såväl patienter som vårdprofession och har resulterat i generisk patientinformation om IPÖ samt instruktion om IPÖ patientvy för vårdgivare. Instruktionen finns som bilaga i IPÖ-manualen för respektive diagnos.

I projektet ingick också nära dialog med representanter från de berörda diagnosernas patientorganisationer, som medverkat i dialogseminarier och gett input till såväl utformningen av IPÖ patientvy som till patientinformationen.

Projektet som helhet har beskrivits i en slutrapport:
IPÖ, projekt för patientimplementering och patientinformation (pdf, nytt fönster)

Lär dig mer om IPÖ patientvy

Under våren kommer digitala informationstillfällen att hållas om funktionen IPÖ patientvy och arbetet för att utveckla och testa den. Informationstillfällena kommer att rikta sig både till patienter och till vårdgivare. Håll utkik på cancercentrum.se för kommande information.

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården