Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Sidan publicerades 24 september 2021

RCC är en av aktörerna bakom en testbädd för kliniska studier inom cancervården som Vinnova har valt att satsa på. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och jämlik precisionshälsa.

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har valt att satsa på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa. Testbädden "Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care" är en av dem som valts ut där myndigheter, regioner, akademi, industri- och patientföreningar gått samman.

Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och nationellt jämlik precisionshälsa inom cancerområdet.

Test Bed Sweden är en vidareutveckling av den Vinnova-finansierade innovationsmiljön Nollvision cancer som etablerades 2019 med den långsiktiga visionen att ingen ska dö till följd av cancer.

– Genom att utveckla och implementera precisionsmedicin genom diagnostik och behandling i klinisk rutin finns goda möjligheter att nollvisionen en dag kan uppnås. Att ge patienterna snabbare tillgång till, effektiv och nationellt jämlik precisionshälsa inom cancerområdet är avgörande, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner, samt medgrundare av Nollvision cancer och Test Bed Sweden.

Flera aktörer i samarbete

Bakom initiativet och ansökan står följande aktörer: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS) , Regionala cancercentrum (RCC) , Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, SciLifeLab, konsortiet bakom den kliniska studien MEGALiT som koordineras av Akademiska sjukhuset i Region Uppsala, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstad, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Nätverket mot Cancer, Lungcancerföreningen, Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Medtech och ASCRO.

Läs hela pressmeddelandet på Nollvision cancer

Om Nollvision cancer

Nollvision cancer är en svensk innovationsmiljö som engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak.

Grundarna är Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Miljön drivs som ett partnerskap, lett av ett kontor på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan och nationell cancersamordnare vid SKR, är initiativtagare till samarbetet och ordförande i Nollvision cancer.