Ny rapport från Cancerfonden om ojämlikheter i deltagande i screeningprogrammen

Sidan publicerades 13 september 2021

Cancerfonden presenterar idag en rapport som visar att deltagande i screeningprogrammen skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status och på utbildningsnivå.

– Det är bra att Cancerfonden också uppmärksammar det vi har lyft i olika sammanhang tidigare, till exempel i rapporten om geomapping som handlar om hur viktigt det är i preventionsarbetet och för tidig upptäckt att nå de patienter som bäst behöver, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i RCC.

Olika metoder har använts av regionerna för att nå fram till individer, till exempel hälsocoacher och ökad lokal närvaro i aktuella områden.

–  Vi ser samma mönster när det gäller socioekonomisk status när det gäller vaccinationstäckning. Här gäller det för alla aktörer att samverka för att verkligen nå ut, avslutar Hans Hägglund.

Ojämlik cancerscreening kostar 194 liv om året, Cancerfonden News

Stor skillnad i landet hur många som går på cancerkontroll, Sveriges Radio

Rapport om geomapping: Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser