Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

Sidan publicerades 8 oktober 2021

RCC i samverkan har beslutat att tilldela medel till tre projekt för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer.

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)/Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) träffar varje år en överenskommelse som syftar till att driva på utvecklingsarbetet inom cancerområdet inom ramen för den nationella cancerstrategin.

I överenskommelsen för 2021 ingick 15 miljoner kronor från satsningen på ”Kvinnors hälsa” för att stödja användandet av Artificiell Intelligens (AI) och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. RCC i samverkan lyste ut medel för ansökningar från grupperingar med forskare, kliniskt verksamma personer samt andra relevanta kompetenser inom dessa två områden.

RCC i samverkan har nu beslutat att tilldela medel till följande tre projekt:

  • ”Utveckling och kvalitetssäkring av kolposkopi-verksamheten i Sverige genom bildlagring” under ledning av Miriam Elfström PhD vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik KI samt  Centrum för Cervixcancerprevention Karolinska universitetssjukhuset och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
  • ”The impact of using artificial intelligence in breast cancer screening” som leds av Kristina Lång, docent vid Diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och överläkare vid Mammografienheten Unilabs/Skånes universitetssjukhus Malmö
  • ”Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder” - Mammografiscreening”, under ledning av Fredrik Strand forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Projekten syftar till nationellt nyttogörande av AI/nya arbetssätt och ska stärka den regionala jämlikheten och effektiviteten inom respektive screeningområde.