RCC söker en nationell samordnare för Min vårdplan

Sidan publicerades 12 oktober 2021

RCC utarbetar nationella kunskapsstöd för cancervården - vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, nationella vårdplaner för cancerpatienter (Min vårdplan) och individuella patientöversikter. RCC söker nu en nationell samordnare för Min vårdplan. Tjänsten är placerad vid RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, men med möjlighet till distansarbete på heltid. Vi välkomnar därmed sökande från hela landet.

En nationell samordnare ska verka för att skapa samarbeten och ny kunskap genom att koordinera det nationella arbetet med att utveckla och förvalta Min Vårdplan, så att tjänsten kan tillgängliggöras för patienter både digitalt via 1177 och på papper. Samordnaren ansvarar för att hålla generella Min vårdplan-texter uppdaterade, liksom informations-, utbildnings- och rutindokument. Samordnaren bevakar och driver förbättringar i effektiv förvaltning och tekniska lösningar.

Vid varje RCC finns sjukvårdsregionala Min vårdplan-handläggare för diagnosspecifika vårdplaner. Samordnaren stödjer handläggarna i arbetet och stöttar och samordnar införandet av Min vårdplan nationellt. Samarbete sker också med nationella grupper inom RCC kring kunskapsstöd och patientrelaterade mått.

Kunskapsområdet står under ständig utveckling och RCC:s arbetsområden beror delvis på uppdrag från staten och regionerna. Arbetets innehåll kan därför förändras över tid.

Sista ansökningsdag är 28 oktober.

Ansök till tjänsten som nationell samordnare Min vårdplan