Rapport: Regionala cancercentrum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Sidan publicerades 14 oktober 2021

Vad betyder det för den fortsatta satsningen på cancerområdet och vilken roll spelar Regionala cancercentrum (RCC) i kunskapsstyrningssystemet? Den frågan behandlas i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell, på uppdrag av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning (SKS).

2018 gick alla regioner samman i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det finns idag 26 nationella programområden (NPO) som ska arbeta med kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård, exempelvis behandlingsrekommendationer samt vårdförlopp. Ett av dessa är NPO cancersjukdomar som består av experter med bred kompetens samt företrädare från samtliga sex sjukvårdsregioner. Regionala cancercentrum (RCC) utgör NPO cancersjukdomar.

Handlingsplan för samverkan

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning (SKS) har beslutat att skapa robusthet och effektivitet i kunskapsstyrningsorganisationen och enhetlighet i hur stöd från kunskapsstyrningen når hälso- och sjukvårdens medarbetare. Som en del av detta tas därför en handlingsplan fram för hur stödfunktionen för RCC i samverkan och stödfunktionen för kunskapsstyrningen via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ökad utsträckning kan samverka kring och integrera arbeten/aktiviteter/utvecklingsinsatser. Arbetet utgår från rapporten och kommer att beröra arbeten/aktiviteter/utvecklingsinsatser under 2022 och framåt.

Rapport: Regionala cancercentrum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (pdf, nytt fönster)

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård