Positiv delrapport om cancervården överlämnad till regeringen

Sidan publicerades 1 oktober 2021

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård. I rapporten framgår att cancervården trots rådande läge med covid-19-pandemin ändå fungerat mycket väl, med tydliga och positiva resultat.

Överenskommelserna på cancerområdet mellan SKR och staten driver utvecklingen inom cancervården framåt enligt intentionerna i den nationella cancerstrategin.

Under första halvåret 2021 har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt vård. Många verksamheter rapporterade dock fortsatt minskat antal nydiagnostiserade cancerfall.

– Det är viktigt att förmå patienter att söka vård vid symtom. Då har vi möjlighet att upptäcka och behandla tidigt, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande för RCC i samverkan.

Screeningverksamheten, som är en viktig del av arbetet med tidig upptäckt, påverkades starkt av pandemin men är nu åter igång och regionerna arbetar för att genomföra uppskjutna undersökningar. Det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer har trots pandemin initierats framgångsrikt i flera regioner, bland annat i Dalarna, Skåne och i Västmanland.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider – delrapport om överenskommelsen 2021 (pdf, nytt fönster)

Överenskommelsen jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider