Ny delrapport om utvecklingsområden inom barncancervården

Sidan publicerades 8 oktober 2021

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visar en ny delrapport som RCC nyligen lämnade till Socialdepartementet.

Arbetet med utveckling inom barncancer både nationellt och regionalt genomförs inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021”. Arbetet utgår från 2019 års analys och efterföljande rapport; ”Utvecklingsområden inom barncancervården, analys och förslag till fortsatt arbete”.

Basstandard framtagen

Nu har delrapportering för 2021 gjorts till Socialdepartementet. Rapporten visar att många insatser kunnat genomföras, trots läget med covid-19-pandemin. Bland annat har den nationella arbetsgruppen för barncancer tagit fram en basstandard för uppföljningsmottagningar med patienter under 18 års ålder samt för uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer.

Fokus är på de grundläggande behov som bör tillgodoses för alla överlevare efter barncancer med strukturerad uppföljning med god information till patient och föräldrar, fungerande aktiv överlämning från barnvård till vuxenvård med en skriftlig behandlingssammanfattning. För vuxna en tillgång till uppföljningsmottagning och psykosocialt stöd.

Dokumenten ingår i det uppdaterade nationella vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer som nu är ute på remiss till specialist- och patientföreningar och samtliga sjukvårdsregioner i september och beräknas publiceras vid årsskiftet.

Kartläggning av resurser

En kartläggning har också genomförts, med syfte att göra en likvärdig bedömning av hur det ser ut med resurstillgång i respektive sjukvårdsregion för tidig motorisk och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer samt uppföljning enligt det nationella vårdprogrammet för uppföljning efter barncancer. Samtliga barncancercentra och länssjukhus som deltar i behandling och uppföljning av barn med cancer medverkade i undersökningen.

Svaren om resursen är tillräcklig eller inte, har gjorts utifrån en subjektiv bedömning. Kartläggningen visar att det finns resursbrist för många viktiga modaliteter som behövs för tidig utredning och rehabilitering av barn som behandlats för cancer, så som fysioterapeuter, neurologer, neuropsykologer och psykologer.

Rapport: Utvecklingsområden inom barncancer - delrapportering september 2021 (pdf, nytt fönster)

Nationell satsning inom barncancer