Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Sidan publicerades 15 november 2021

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.

Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Vårdprogram och SVF på remiss

Reviderade dokument

  • Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer
  • Nationellt vårdprogram för bröstcancer
  • Nationellt vårdprogram för lungcancer
  • Nationellt vårdprogram för njurcancer

Nytt dokument

  • Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

I denna remissrunda finns till exempel två riktlinjer för cancer i området kring ögonen, som är framtagna av NPO ögonsjukdomar (riktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen samt riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer), samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård, framtaget av NPO äldres hälsa.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningsorganisationen har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstyrningsdokument publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.