SVF för cancer utan känd primärtumör uppdaterat

Sidan publicerades 26 mars 2021

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer utan känd primärtumör (CUP) är nu uppdaterat. Justeringarna innebär inga förändringar i själva utredningen utan medför framförallt förtydliganden kring avslut och ledtider.

Det finns inget kvalitetsregister för CUP och därför är SVF-data och cancerregistret viktiga källor för uppföljning. Ungefär 60 % av patienterna med CUP får sin behandling inom angiven ledtid, en siffra som har varit relativt konstant under de senaste fyra åren. Antalet patienter som diagnostiseras med CUP har minskat och andelen tumörer som registreras som detta är nu ca 1 % av alla registrerade tumörer.

Nationellt vårdprogram för CUP har nu fått ett KVAST-dokument. Det har tagits fram en KVAST-grupp från Svensk Förening för Patologi, där patologerna i vårdprogramgruppen ingår.

För att förbättra patienters kunskap och förståelse kring diagnosen har även en bilaga med patientinformation tagits fram.

Standardiserat vårdförlopp för cancer utan känd primärtumör, CUP, Kunskapsbanken.