Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 16 mars 2021

Idag lanserar RCC Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att öka jämlikheten på informationen och stödet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.Monica Olsson

– Arbetet med att ta fram en nationell Min vårdplan har varit inspirerande och det känns mycket bra att äntligen kunna presentera ett nationellt informationsmaterial, säger Monica Olsson, kontaktsjuksköterska på kirurgkliniken Blekingesjukhuset. Vi har arbetat med en regional version av Min vårdplan via 1177 tidigare och har fått mycket positiva reaktioner från våra patienter på den digitala lösningen.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge information om patientens hela vårdförlopp, med alla olika delar inkluderade. Men informationen ska också vara anpassad efter varje patients situation och behov. Informationen ger patienten möjlighet att aktivt kunna ta del av hela sitt vårdförlopp, samtidigt som kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

 • Prostatacancer – maj 2021
 • Äggstockscancer – juni 2021
 • Tumörer i det centrala nervsystemet – juni 2021
 • Urinblåsecancer – hösten 2021
 • Huvud- och halscancer – hösten 2021
 • Barncancer – hösten 2021
 • Myelom – hösten 2021

Under 2021 planeras arbetsgrupper för patientinformation till Min vårdplan startas upp för diagnoserna:

 • Sarkom
 • Lungcancer
 • CUP
 • Bukspottkörtelcancer
 • Hudcancer

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 

Patientinformation till Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer