Uppdaterat vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Sidan publicerades 11 maj 2021

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har reviderats och fastställts av RCC i samverkan.

Vårdprogrammet beskriver handhavandet av neuroendokrina tumörer (NET) och cancer (NEC) i mag-tarmkanalen. I den uppdaterade versionen har förändringar införts gällande klassificering av tumörerna i enlighet med WHO 2019. Dessutom har rekommendationer kring användning av serotoninsynteshämmare, samt viss uppdatering avseende övrig medicinsk och kirurgisk behandling införts. Rekommendationer som gäller uppföljning av patienter med radikalt opererad sjukdom har också uppdaterats.

Överlevnaden för patienter med NET är vanligen lång, medan NEC oftast innebär avancerad sjukdom med ett mycket snabbt förlopp. Cirka 400-500 personer insjuknar i Neuroendokrina tumörer i Sverige varje år. Många patienter lever länge med sin tumördiagnos.

Det finns inga specifika symtom relaterade till GEP-NET, och symtomen kan även bero på vilket hormon som tumören överproducerar. Exempel på symtom är diarré där vanligt förekommande orsaker har uteslutits, hypoglykemi hos icke-diabetiker, samt ileusattacker eller upprepade magsår hos en adekvat behandlad patient. Majoriteten av patienter med GEP-NET har dock en icke-funktionell tumör, det vill säga tumören producerar hormoner som inte ger upphov till några specifika symtom.

NEC innebär ofta mer alarmerande symtom som snabb viktnedgång, smärtor och allmän sjukdomskänsla. NEC kräver mycket snabb handläggning (till specialist inom en vecka) medan NET har ett betydligt långsammare förlopp. Målen med vårdprogrammet är att skapa konsensus om vården av patienter med GEP-NET och GEP-NEC och därmed likvärdig vård nationellt.

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken