Nytt vårdprogram skivepitelcancer

Sidan publicerades 27 maj 2021

Ett nytt nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden (cSCC) har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige, cirka 9000 fall per år. cSCC är också en av de cancerformer vars incidens ökar snabbast i landet.

Patienter med cSCC handläggs initialt ofta inom öppenvården. Vid behov av större kirurgi liksom utredning och behandling av avancerad sjukdom sker handläggningen inom specialistsjukvården. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av cSCC är avgörande för prognosen.

Vårdprogrammet beskriver alla patienter med skivepitelcancer i huden i olika skeden av sjukdomen. Det innefattar inte annan skivepitelcancer såsom peniscancer, analcancer, vulvacancer, läppcancer (läppröda) eller cancer i mun och i näsa. Vårdprogrammet omfattar inte heller förstadier till cSCC (aktiniska keratoser och skivepitelcancer in situ).

Nationellt vårdprogram skivepitelcancer, Kunskapsbanken