Nytt vårdprogram merkelcellscancer

Sidan publicerades 26 maj 2021

Ett nytt nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad MCC, så att variationer mellan olika regioner och sjukhus minimeras.

Merkelcellscancer (MCC) är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör. I Sverige diagnostiseras cirka 50 nya fall av MCC varje år. Tidig upptäckt och snar behandling med en sammanhållen vårdkedja och skyndsamt multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande är av allra högsta vikt. Omhändertagande på universitetssjukhus, eller motsvarande enligt regionala rutiner rekommenderas. Det är av stor vikt att enheten deltar vid multiprofessionella konferenser.

MCC är vanligare hos ljushyade, hos äldre, efter kronisk UV-exponering, vid immunsuppression och vid hematologisk malignitet. Klinisk diagnostik av MCC är en utmaning, MCC utmärker sig genom sin snabba tillväxt samt att den metastaserar lätt. Typiskt presenterar sig MCC som en snabbväxande, fast, oöm, hudfärgad eller blåröd knuta i solexponerad hud. Detta misstas ofta för en benign lesion, vilket fördröjer rätt diagnos. Sjukdomsutbredningen vid diagnos (lokal eller spridd sjukdom) har mycket stor betydelse för överlevnaden, varför det är viktigt att misstänka, diagnostisera och på rätt sätt åtgärda MCC så tidigt som möjligt.

Nationellt vårdprogram merkelcellscancer, Kunskapsbanken

Prenumerera gärna på uppdateringar per diagnos i Kunskapsbanken.