Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och cervixcancerprevention

Socialdepartementet och SKR/ Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) träffar varje år en överenskommelse som syftar till att driva på utvecklingsarbetet inom cancerområdet inom ramen för den nationella cancerstrategin. Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och cervixcancerprevention. Välkommen med ansökan senast 31 augusti.

13
JUL
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.


5
JUL
2021

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2021 genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 29 juni 2021.


2
JUL
2021

Samverkan

Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.


1
JUL
2021

Samverkan

Uppdatering av nationellt vårdprogram för hudlymfom

Det första vårdprogrammet för hudlymfom fastställdes av RCC i samverkan i december 2019 och uppdaterades första gången i juni 2020. Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och en ny version har fastställts av RCC i samverkan den 29/6 2021.