13
JUL
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.


5
JUL
2021

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2021 genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 29 juni 2021.


2
JUL
2021

Samverkan

Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.


1
JUL
2021

Samverkan

Uppdatering av nationellt vårdprogram för hudlymfom

Det första vårdprogrammet för hudlymfom fastställdes av RCC i samverkan i december 2019 och uppdaterades första gången i juni 2020. Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och en ny version har fastställts av RCC i samverkan den 29/6 2021.