Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Sidan publicerades 14 januari 2021

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Webbutbildning i teledermatoskopi

Information om riskfaktorer för olika slags hudcancer och tips på hur man ska ta bra bilder med dermatoskop är några delar som ingår i den webbaserade utbildningen, berättar Johan Dahlén Gyllencreutz, verksamhetsöverläkare vid hudkliniken på Frölunda specialistsjukhus i Göteborg.

Johan_Dahlen_Gyllencreutz_färg_200px.jpg

– Målgruppen är alla läkare i primärvården och de som tar bilder till dessa remisser, då detta också görs av omsorgspersonal, säger han.

Fyra delar på vardera en kvart

Utbildningen finns tillgänglig via Regionala cancercentrum i samverkans webbplats. Den består av fyra delar som tar cirka en kvart var. Det går att göra hela utbildningen på en gång eller att ta en modul, eller delar av en modul, åt gången och då spara sina framsteg.
Den första modulen handlar om riskfaktorer för melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer, med information från de nationella vårdprogrammen, kompletterad med bland annat statistik från Socialstyrelsen.

– Vi vill uppmärksamma den som träffar patienten på vad man ska ha i bakhuvudet och när det är extra viktigt att undersöka hela huden, säger Johan Dahlén Gyllencreutz.

Den andra modulen beskriver med bildspel de vanligaste cancerdiagnoserna och även vanliga godartade förändringar.

– Här tydliggörs också hur mycket bättre man ser med hjälp av dermatoskopet, säger han.

Avslutas med självtest

Den tredje modulen tar upp strategier vid patientmötet och den fjärde vad som ska ingå i den teledermatoskopiska remissen och hur man tar bra bilder. Varje modul avslutas med ett självtest.

Enligt Johan Dahlén Gyllencreutz är utbildningen också tänkt att fungera som en bildbank för hudtumörer, som går att komma tillbaka till flera gånger.
– Den kan också vara något att utgå från när man diskuterar handläggning av hudtumörer på vårdcentraler. Hudkliniker kan också hänvisa till den vid införande av teledermatoskopi eller vid bristande kvalitet på hudtumörremisser, exemplifierar han.

Sparar tid för både läkare och patient

Johan Dahlén Gyllencreutz beskriver hur det vid bedömning av pappersremisser kan vara svårt att fria eller fälla, vilket kan resultera både i försenad diagnostik av hudcancer och onödiga besök för patienter med godartade hudförändringar.

– Med teledermatoskopiska remisser lägger vi mer tid på själva remissbedömningen men effektiviserar totalt sett handläggningen av hudtumörer. Om den aktuella fläcken ser bra ut kan vi snabbt ge lugnande besked, alternativt kan vi som hudläkare direkt planera vilken åtgärd som ska vidtas, säger han.

Även för patienten innebär förfarandet sparad tid.

– Om vi ska göra en åtgärd kan de undvika själva bedömningsbesöket, och personer som vi bedömer har godartade förändringar slipper helt att åka in till sjukhus för att träffa hudläkaren, avslutar han.

Text: Lotta Fredholm