Region Dalarna inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 10 februari 2021

Region Dalarna är först av fem regioner som börjar införa allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm i år. Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro i augusti och regionerna i Östergötland och Norrbotten under hösten och vintern 2021. Övriga regioner kommer successivt införa screening med start 2022.

Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i Sverige. Chansen att bli botad ökar om sjukdomen upptäcks tidigt. Socialstyrelsen rekommenderar därför screening för alla i Sverige i åldern 60-74 år.

Screeningen innebär att personer i utvalda åldersgrupper får hem ett brev med ett erbjudande om att göra och skicka in ett avföringsprov. Brevet innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Avföringsprovet görs hemma och skickas därefter till laboratorium för analys. Om det finns spår av blod i avföringsprovet erbjuds personen en uppföljande koloskopiundersökning i sjukvården.

Provtagning som räddar liv

Region Dalarna kommer börja med att erbjuda alla personer som fyller 60 år under 2021 att delta i provtagningen. Under 2022 utökar de erbjudandet till alla som fyller 60, 62 och 64 år. När programmet är fullt uppbyggt kommer alla kvinnor och män i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

– Nästan 100 personer dör varje Daniel Sjöbergår i Dalarna på grund av cancer i tjock- och ändtarmen. Kan vi minska dödligheten med minst 15 %, vilket studier tyder på är möjligt, skulle vi varje år rädda åtminstone 15 liv bara i Dalarna, säger Daniel Sjöberg, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna.

Goda erfarenheter från Stockholm och Gotland

Regionerna Stockholm och Gotland har erbjudit screening till invånarna mellan 60-69 år i drygt tio år. I år kommer de utöka verksamheten till att omfatta även 70-åringar. Ännu opublicerad statistik därifrån tyder på att screeningen minskar både insjuknande och dödlighet i tjock- och ändtarmscancer.

Att övriga regioner avvaktat med att införa screening beror främst på att regionerna först ville slutföra genomförandet av den nationella screeningstudien SCREESCO, som 18 av landets regioner deltog i 2014-2019.

Stora vinster för både individen och samhället

– Pandemin gjorde 2020 till något av ett förlorat år för införandet av det här screeningprogrammet. Därför är det extra glädjande och betydelsefullt att Region Dalarna nu drar igång och att de fyra andra regionerna som också ska starta i år verkligen kommer igång, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande för RCC i samverkan.

För att screeningprogrammet ska ge de önskade effekterna är det viktigt att en stor del av befolkningen väljer att delta. Därför är det centralt att informera befolkningen dels om hur vanlig och allvarlig den här sjukdomen är, dels om vikten av att de som bjuds in att delta verkligen gör och skickar in sitt avföringsprov. Att nå ut och förmedla den kunskapen till så många samhällsgrupper som möjligt är ur jämlikhetssynpunkt särskilt viktigt.

Hans Hägglund påpekar att det är gratis och frivilligt att delta i screeningprogrammet men att fördelarna är många, både för samhället och för individen.

– På nationell nivå, när alla regioner är igång med fullt utbyggda screeningprogram räknar vi med att vi kan spara minst 300 liv i Sverige med den här screeningen. Det betyder också att färre patienter får en allvarlig sjukdom, vilket innebär mindre personligt lidande och lägre sjukvårds- och sjukförsäkringskostnader för samhället, säger han.

Bild: Pernilla Svensson, Falu Lasarett

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, 1177 

Inslag om screening av tarmen i SVT

Albertos cancer hittades i tid – tack vare screening av tarmen, SVT

Ytterligare fem regioner startar screening för cancer i tarmen, SVT

Mer om tarmcancer – läkaren berättar om vanliga cancerformen, SVT

Nu ska den vanliga cancerformen upptäckas snabbare, SVT

Om tarmcancerscreening i Rapport 2021-02-10, SVT