Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 15 februari 2021

Idag går två reviderade nationella vårdprogram för cancer ut på remiss: hudlymfom och sköldkörtelcancer.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Vårdprogram på remiss

Vårdprogram på andra områden än cancer

Remissversioner av vårdprogram på andra områden än cancer finns hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.