Replik: ”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Sidan publicerades 1 december 2021

Vår uppfattning är att trötthet och allmän sjukdomskänsla inte bör vara ingångskriterier för SVF för lungcancer, skriver Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, i en replik till Lungcancerföreningens debattartikel på dagensmedicin.se.

Lungcancerföreningen lyfter i sin debattartikel på dagensmedicin.se den 29 november behovet av att fånga upp patienter med lungcancer i ett tidigare stadium av sjukdomen.

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, håller med om detta och välkomnar alla initiativ för att uppmärksamma vikten av att hitta cancer tidigt.

En utmaning för primärvården är att lungcancer i likhet med många andra diagnoser ofta börjar med diffusa symtom som trötthet och allmän sjukdomskänsla. Primärvården har en svår uppgift att skilja ut de patienter där det finns en allvarlig underliggande sjukdom, utan att för den skull göra utredningar som riskerar att göra mer skada än nytta för patienten.

Vår uppfattning är att dessa symtom inte bör vara ingångskriterier för det standardiserade vårdförloppet, SVF, för lungcancer. Risken är att många patienter då skulle utredas på felaktiga grunder och att utredningen skulle försenas för de patienter där symtomen verkligen beror på lungcancer.

Däremot behöver vi arbeta med andra insatser för att stödja primärvården i att hitta allvarlig sjukdom hos patienter med diffusa symtom. Både genom att utveckla kunskapsstöd och riskalgoritmer och genom att så tidigt som möjligt implementera de nya tekniker för tidig upptäckt av cancer som nu utvecklas, till exempel nya markörer i blodet. Det finns många intressanta forskningsprojekt på området, men som än så länge är en bit ifrån klinisk rutin.

Tidig upptäckt är, tillsammans med prevention, en av de stora framtidsfrågorna för vården.

Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Repliken publicerades på dagensmedicin.se den 1 december 2021

Debattartikel: "Addera symtom som trötthet till SVF för lungcancer”, 29 november 2021, dagensmedicin.se