Ny version av nationell generell Min vårdplan

Sidan publicerades 20 december 2021

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan finns nu i en uppdaterad version för utskrift på papper. En versionsinformation är också publicerad.

Den nationella generella patientinformationen till Min vårdplan kan dels utgöra ett underlag för RCC:s nationella arbetsgrupper, när de tar fram diagnosspecifika versioner av Min vårdplan, dels användas i verksamheter för diagnoser där det ännu inte finns en diagnosanpassad Min vårdplan. I versionsinformationen kan du läsa om vad som är nytt i den uppdaterade versionen.

Nationell Min vårdplan

Syfte med Min vårdplan

Min vårdplan syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för den enskilde cancerpatienten. Nationell Min vårdplan avlastar verksamheterna eftersom de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen. Den vårdprofession som använder materialet kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.

Patient Anna Wännman och sjuksköterska Katja Vuollet