Artikelserie om standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 16 december 2021

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna inom cancervården? Och vad är hemligheten för de som har lyckats?

Tidningen Sjukhusläkaren har i en artikelserie pratat med både de som försöker hitta en lösning och de som hittat framgångsrika vägar i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

I överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sattes målet för år 2020 att 70 procent av alla cancerpatienter skulle utredas inom ett standardiserat vårdförlopp och 80 procent skulle få behandling inom fastställda optimala väntetider (ledtider) inom olika cancerdiagnoser.

Hittills har staten skjutit till 3 miljarder till regionerna och en ny överenskommelse med mer stimulansmedel är på väg. Hur går det med arbetet att uppfylla målen? I fem artiklar granskar Sjukhusläkaren SVF-arbetet och väntetider i cancervården.

Läs artikelserien om standardiserade vårdförlopp i Sjukhusläkaren