Temaspaning inom digital bilddiagnostik

Sidan publicerades 27 augusti 2021

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför just nu en så kallad temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. De efterlyser därför förslag på medicinska produkter på området.

Det finns över 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Och ständigt dyker nya produkter upp. För att få kännedom om och kunna samordna införande av ny teknik i hälso- och sjukvården gör TLV temaspaningar på uppdrag av regionerna – en metod som både sparar tid, pengar och håller vården i framkant.

Genom att ha koll på ny teknik som är på väg in på marknaden och som är medicinskt och hälsoekonomiskt motiverade kan stora besparingar göras plus att vården får de senaste lösningarna och terapierna.

Lämna förslag på medicinska produkter

Just nu genomförs en temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. Om du arbetar med eller har kännedom om produkter som utför någon form av automatiserad analys av digitala bilder inom området är du välkommen att lämna tips till TLV. Mer information om hur du lämnar tips finns på TLV:s webbplats.

Lämna förslag på medicintekniska produkter inom digital bilddiagnostik, TLV

Källa: Medicintekniska produktrådet (MPT-rådet)