Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Sidan publicerades 28 april 2021

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många tumörer som normalt brukar diagnosticeras under ett år var antalet lägre under 2020 på grund av pandemin. Det betyder att flera tusen personer bär på en ännu oupptäckt och obehandlad tumör som i många fall kommer att behöva vård under det närmaste året.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancervården ser ut genomför RCC i samverkan registerstudier som baseras på antalet nydiagnosticerade tumörer som rapporteras från landets patologilaboratorier till de regionala tumörregistren (så kallade B-anmälningar).

Nu publicerar vi en ny rapport för helåret 2019–2020 med data från de 15 av landets cirka 30 patologienheter som skickar sina B-anmälningar via IT-länk. De rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin. Till skillnad från tidigare rapporter innehåller denna uppgifter om antalet berörda individer.

Delrapport 4: Uppskjuten cancervård (pdf, nytt fönster)

Tidigare rapporter om uppskjuten cancervård