Nationella vårdprogram ute på remiss

Sidan publicerades 15 april 2021

Idag går sex nationella vårdprogram och ett standardiserat vårdförlopp för cancer ut på remiss. Samtliga är revideringar av befintliga dokument.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Följande dokument är aktuella för remissrundan:

  • Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi, AML
  • Nationellt vårdprogram för lungcancer
  • Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom
  • Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom
  • Nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi
  • Nationellt vårdprogram för äggstockscancer (epitelial)

Vårdprogram och SVF på remiss

Vårdprogram på andra områden än cancer

Remissversioner av vårdprogram på andra områden än cancer finns hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.