Regeringen förstärker satsningen på cancer

Sidan publicerades 17 september 2020

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att satsningen på cancervården ska förstärkas genom en ökning av anslagen med 100 miljoner kronor per år i tre år. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år under perioden 2021–2023.

Det här framgår av regeringens pressmeddelande som kom nu på förmiddagen.

Förutom insatser för att motverka de effekter på cancervården som covid-19-pandemin orsakat ska det pågående arbetet med att öka tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i cancervården fortsätta.

Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, till exempel genom screening för livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer, liksom insatser inom områdena barncancer och rehabilitering.

Vidare ska verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervården prioriteras.

Hans Hägglund, cancersamordnare vid Sveriges kommuner och regioner och ordförande för RCC i samverkar menar att det här är en stark signal och ett mycket positivt besked, dels till alla patienter med cancer, dels till alla som arbetar inom cancervården och som bidragit till arbetet med att förbättra den.

– Ibland tycker både vi och andra att det går för långsamt till exempel med att korta väntetiderna. Då brukar vi konstatera att det bästa vi kan göra är att hålla i och hålla ut. Det känns bra att regeringen har lyssnat på det och ger RCC ett fortsatt och förstärkt förtroende att tillsammans med landets regioner fortsätta det framgångsrika arbetet med att göra cancervården ännu bättre, säger han.

Regeringens pressmeddelande på regeringen.se