Lås inte in cancerpatienter i sjukskrivning!

Sidan publicerades 26 september 2020

Försök med att låta cancerpatienter växla mellan arbete och sjukskrivning beroende på dagsform uppvisar goda erfarenheter. Ändå föreslår inte utredare de lagändringar som skulle möjliggöra flexibel sjukskrivning för alla patienter i cancerbehandling. Det här kritiserar RCC i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ett försöksprojekt med så kallad flexibel sjukskrivning för patienter med cancer bedrevs i Västra Götalandsregionen 2015-2016. Försöket visade att det betyder mycket för patientens tillfrisknande, självkänsla och livskvalitet att utifrån varierande förmåga kunna ha kvar en fot i arbetslivet under en lång behandlingsperiod.

Det här ville RCC, cancervården och patientorganisationerna att statens utredare för ett mer individanpassat sjukskrivningssystem skulle ta hänsyn till i sina förslag till regeringen. Så skedde dock inte. I slutbetänkandet avvisade utredaren förslagen om att genomföra de lagändringar som skulle möjliggöra ”Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling”.

"Märkligt och beklagligt"

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framför RCC i samverkan tillsammans med Patient- och närståenderåden sin kritik mot detta. På det sättet vill debattörerna uppmärksamma regering och riksdag på att vi riskerar att fortsätta sjukskriva människor som både vill och kan arbeta.

– Med de negativa effekter det kan få, dels för individens möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet efter en svår sjukdomsperiod, dels för den samlade arbetskapaciteten i samhället, är det både märkligt och beklagligt att inte utredaren lyssnat mer på de positiva erfarenheter projektet gav. Vi får hoppas att våra förtroendevalda i riksdag och regering är lite klokare, säger Hans Hägglund, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Cancerpatienter låses fast i sjukskrivning (SvD 2020-09-23)