Ny version av ”Så vill vi ha det!”

Sidan publicerades 17 november 2020

Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har tagit fram en ny version av broschyren ”Så vill vi ha det. Nytt i broschyren är ett avsnitt om patientlagen och ett särskilt kapitel om närhet, lust och tröst. Broschyren riktar sig till den som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Broschyren är också tänkt att fungera som ett stöd för patienter- och närstående.

Ladda ner broschyren

sa-vill-vi-ha-det-bild-250px.jpg

— Vi tycker att det är dags för en ny version av broschyren som tar upp rättigheterna i Patientlagen, behovet bland patienter och närstående av guidning och rekommendationer vid val av behandling, svårigheter kring att teckna försäkringar som patient och för att uppmärksamma behovet av närhet, lust och tröst vid en cancerdiagnos, säger Gerd de Neergaard medlem i patient- och närståenderådet vid RCC Väst.

Följ och uppmärksamma patientlagen

När den första versionen av Så vill ha det! togs fram hade patientlagen inte trätt i kraft. I den nya versionen tas rättigheterna upp som den nya patientlagen ger.

– För att patienter och närstående ska kunna ta vara på de rättigheter som lagen ger behöver vi hjälp av vården med att ta fram relevant information för att kunna fatta beslut. Vi kan behöva guidning och även rekommendationer för att komma fram till vilken behandling till exempel som blir bäst för oss. Patienter och närstående som får möjlighet att vara mer delaktiga och involverade i sin egen vård och behandling är i högre grad nöjda och tillfreds med cancervården, säger Ingrid Kössler, processledare patient- och närståenderådet RCC Väst.

Uppmärksamma behovet av stöd till närhet, lust och tröst

I broschyren har ett nytt kapitel lagts till om närhet, lust och tröst som tar upp vikten av närhet även efter en cancerdiagnos.

– Relationerna med nära och kära, vänner, kollegor och grannar påverkas av cancern. Vi längtar efter att få förståelse och tröst när vi drabbas. I en parrelation kan påfrestningarna vid en cancersjukdom bli stora och det kan bli svårt att anpassa sig till den nya situationen. Vi som patienter och närstående behöver hjälp att hitta tillbaka till närhet och att våga prata om det, avslutar Ingrid Kössler.

Broschyren finns att ladda ner

Förhoppningen är att broschyren ska få nytt liv och fortsätta att användas av vårdpersonal som ett stöd i mötet med patienter och närstående. I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet, som nu har uppdaterats.

Patient- och närståendemedverkan i RCCs arbete