Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Sidan publicerades 16 november 2020

Idag går ett antal nationella vårdprogram och SVF ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Nationella vårdprogram på remissrunda

Reviderade vårdprogram

Vårdprogrammen för aggressiva B-cellslymfom, livmoderhalsprevention, livmoderkroppscancer, myelom, neuroendokrina buktumörer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer är reviderade.

Reviderat SVF

Revideringarna i vårdprogrammet för prostatacancer för med sig några mindre ändringar i SVF-dokumentet. Ändringarna bedöms inte påverka ledtiderna.

Nytt vårdprogram

Vårdprogrammet för hypofystumörer är helt nytt.

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Nya vårdprogram har tidigare gått på två remissrundor, först till professionen och sedan till regionerna. Sedan februari 2020 följer nya vårdprogram samma rutiner för remissrunda som reviderade vårdprogram och SVF. Det innebär att professionen och regionerna lämnar synpunkter samtidigt, under en två månader lång remissrunda.

Remissversionerna ligger kvar på webben till det att en reviderad och fastställd version är publicerad.